Bjk037
Vacation 2005

[Startsida] [Konstgjuteri] [Skulptur] [Länkar] [English]

Bjk044

Process

Reparation

Bjk044

Konstgjuteri, process:

Bilderna nedan visar gjutningen av Remus Wilsons skulptur "Stinsen" i brons. Gjuten i tekniken cire perdue (förlorad vax) och placerad i Rottne.

Cire perdue är franska och betyder förlorad vax. Det är en metod för att gjuta skulpturer mm i metall t.ex. brons. Metoden går kort ut på att en positiv vaxmodell tillverkas. Vaxen bäddas därefter in i en eldfast formmassa. När formmassan torkat värms formen och vaxen smälts ut. I hålrummet efter vaxen hälls smält brons. När bronsen stelnat och kallnat slås formen sönder och metallen retuscheras och patineras.

stinsen1

Originalet är gjort i olika material och måste först överföras till vax. På originalet görs därför en form som vaxen kan gjutas upp i. På kroppen blir det en flerdelad gipsform och på huvudet som är mer komplicerad en gummiform.

stinsen2

I formarna gjuts och penslas ett lager vax. Tjockleken på vaxen blir samma som tjockleken på den färdiga bronsen. Jag brukar ligga på ca 1/2 cm. Stora bronser är alltså alltid ihåliga.

stinsen3

Vaxdelarna från de olika formarna smälts ihop med hjälp av en lödkolv. Ytor och skarvar retuscheras vilket går betydligt lättare i vaxen än i bronsen.

stinsen4

Den färdiga skulpturen kommer att vara ca 150 cm hög och väga ca 100 kg. Av produktionstekniska skäl delar jag vaxen i lämpliga delar som efter gjutningen får svetsas ihop.

stinsen5

Vaxdelarna förses med vaxstänger och en kon som senare kommer att bli kanaler och ingöt för brons och evakuering av luft och andra gaser.

stinsen6

Så var det dags för den eldfasta formen för brons. Vaxerna doppas först i en flytande keramik.

stinsen8

Direkt efter keramiken strös en sand på. Sanden består av en eldfast bränd lera. När detta lager torkat läggs ytterligare lager på tills formen får styrka nog att hålla för bronsen.

stinsen9

När formen har torkat värms den upp och vaxen smälts ut. Den går förlorad och därav metodens namn. Eftersom formen består av keramik så ska den som all annan keramik brännas. I detta fall till ca 800 C.

stinsen10

Nu är det dags för själva gjutningen. Bronsen smälts i en degel och värms till nästan 1200 C och hälls i den heta formen.

stinsen2a

När bronsen stelnat och kallnat slås formen sönder. Här tittar några fingrar fram.

stinsen3a

Kanaler och ingöt skärs bort och kanalanslutningar och andra skavanker slipas och filas till.

stinsen4a

Här är alla delarna avblästrade och ytan har justerats och delvis slipats till. Alltså klara för hopsvetsning.

stinsen5a

Delarna svetsas ihop och svetsskarvarna slipas och ciseleras. Med hjälp av värme och kemikalier får ytan sedan sin färg.

stinsensista

Remus fixar det sista inför invigningen i Rottne, ett litet samhälle strax norr om Växjö.

Skulptur av: Remus Wilson Bialite,

www.remus-wilson.se

 

Foto: Remus Wilson och Björn Jäderås