Bjk037
Vacation 2005

[Startsida] [Konstgjuteri] [Skulptur] [Länkar] [English]

Bjk034
Bjk034

Projekt

CV Björn Jäderås

Allan Jäderås

Bjk034

Skulptur: Projekt - reliefen Helgeson

Bengt Helgeson var trädgårdsmästare och en av de drivande i Alvestas konstliv under senare delen av 1900-talet. Till minne av Bengt beställde Alvesta Allmänna Konstförening och Albohus en relief i brons för Storgatan i Alvesta. Bilderna nedan visar hur den blev till.

helgeson1

Jag modellerade reliefen i gips i ungefär naturlig storlek men den skall senare skalas upp till ca 120 centimeters bredd.

helgeson2

Med hjälp av en pantograf förstorar jag upp originalet 5 gånger på ett pappersark.

helgeson3

De olika konturerna skär jag ut i eps-skivor (Frigolit) och när de olika skivorna är hopsatta så ser man formen ganska bra.

helgeson5

Med gips slätas alla trappsteg ut och modellen börjar ta form.

helgeson6

På modellen gör jag en flerdelad gipsform där senare en vaxmodell skall gjutas upp. Det krävs ungefär 10 delar för att få släppning från gipsmodellen.

helgeson7

Formen har öppnats, gipsmodellen tagits bort och formen har satts ihop igen. Nu börjar själva bronsgjutningsprocessen. Först penslas ett lager vax i formen. Lagret är ca ½ cm tjockt vilket är lika tjockt som bronsen blir. Stora bronsskulpturer är alltså alltid ihåliga.

helge1

Gipsformen är ännu en gång öppnad och här är nu vaxmodellen. På vaxen gör jag den retusch som behövs eftersom det är mycket lättare än på bronsen.

helge2

Av produktionstekniska skäl delar jag vaxen i bitar som sedan gjuts i brons och svetsas ihop. På dessa monteras en kon och stänger av vax som sedan skall bli ett ingöt och kanaler för brons och gasevakuering.

helge3

Dags för ännu en form, nu den eldfasta som tål smält brons. En slurry av flytande keramik hälls på vaxmodellen. Direkt därefter strös en eldfast sand över. Detta upprepas ett antal gånger tills ett lagom tjockt och starkt skal har bildats.

helge4

När formarna har torkat värms de upp så att vaxen smälter och rinner ut. Eftersom det är en keramik så skall den sedan brännas vid ca 800 C.

helgegjutning

Bronsen har smälts och värmts till nästan 1200 C. Den gjuts sedan i hålrummet efter vaxen. Lite knöligt att gjuta i och fota samtidigt.

helge5

Det som tidigare var vax har nu blivit brons. Efter ett par timmars avsvalning är det dags att slå sönder formen och skära bort ingöt och kanaler.

helgekanal

Kanalanslutningar och gjutfel har slipats eller filats till och delarna har blästrats för att få bort alla formrester. Här svetsas de olika delarna ihop.

helgepenslas

För att få rätt färg, grön och brun (det är ju till minne av en trädgårdsmästare) penslas bronsen med kemikalier.

klar2

Bronsreliefen är här färdig på vägg på Storgatan i Alvesta.